• HOTLINE (+84) 913.127.567
  vn_langen_lang
  TẦM NHÌN

  TẦM NHÌN

  Trở thành biểu tượng hàng đầu Việt Nam về chất lượng trong lĩnh vực xây dựng.

  SỨ MỆNH

  SỨ MỆNH

  Mang đến cho khách hàng những công trình vượt thời gian và vượt trội về chất lượng.

  SLOGAN

  SLOGAN

  Chất lượng là nền tảng

  CÁC MẢNG KINH DOANH CHÍNH


  GIÁ TRỊ CỐT LÕI


  1. An Toàn

  • Luôn tuân thủ các quy định an toàn nghề nghiệp, quan tâm đời sống vật chất tinh thần, bảo hiểm cho nhân viên, hướng tới sự hài hòa, ổn định, và vì cuộc sống.

  2. Kỹ Lưỡng

  • Luôn kỹ lưỡng trong tất cả các khâu trong công việc để chất lượng công trình theo đúng với tiêu chuẩn đặt ra.

  3. Trung Thực

  • Luôn trung thực trong mọi hoạt động, mọi hành vi ứng xử của công việc và cuộc sống.

  4. Trách Nhiệm

  • Luôn có ý thức, thái độ và hành động của mỗi cá nhân để làm tròn nghĩa vụ đối với bản thân và người khác trong công việc và cả cuộc sống.
    

  5. Kỷ Luật

  • Luôn luôn nêu cao tinh thần kỷ luật của tập thể và bản thân giúp công ty phát triển vững mạnh và đoàn kết.

  6. Chủ Động

  • Luôn chủ động tiên phong trong suy nghĩ và hành động để gia tăng hiệu quả trong công việc.

  DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN