• HOTLINE (+84) 913.127.567
  vn_langen_lang

  KRUGER FACTORY

  KRUGER FACTORY

  Chủ Đầu tư: KRUGER-SINGAPORE Ventilation Fan CO.,Ltd

  Vị trí: Thanh Thanh Cong Industrial, Trang Bang District, Tay Ninh Province.

  Diện tích: 20.000 m2

  Giá trị: 5.700.000 USD

  Thời gian hoàn thành: 2019

  Dạng công trình: Nhà máy sản xuất quạt - Công nghiệp xây dựng.

  Chủ đề liên quan