• HOTLINE (+84) 913.127.567
  vn_langen_lang

  SMC FACTORY

  SMC FACTORY

  Chủ Đầu tư: SMC COMPANY - JAPAN

  Vị trí: KCN Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

  Giai đoạn 1

  • Diện tích 10.000 m2
  • Giá trị 1.600.000 USD
  • Thời gian hoàn thành 2015

  Giai đoạn 2

  • Diện tích 8.400 m2
  • Giá trị 3.000.000 USD
  • Thời gian hoàn thành 2017

  Giai đoạn 3

  • Diện tích 12.000 m2
  • Giá trị 3.500.000 USD
  • Thời gian hoàn thành 2020

  Dạng công trình: Nhà máy sản xuất piston - Công nghiệp xây dựng

  Chủ đề liên quan