• HOTLINE (+84) 913.127.567
  vn_langen_lang

  Công trình công nghiệp

  SMC FACTORY

  SMC FACTORY

  Diện tích: 30.400 m2. Giá trị: 8.100.000 USD.

  Chi tiết

  KRUGER FACTORY

  KRUGER FACTORY

  Diên tích: 20.000 m2. Giá trị: 5.700.000 USD.

  Chi tiết

  TOSHIBA

  TOSHIBA

  Diện tích: 16.000 m2. Giá trị: 800.000 USD.

  Chi tiết

  TÂN THUẬN STORAGE V4

  TÂN THUẬN STORAGE V4

  Diên tích: 15.000 m2. Giá trị: 2.500.000 USD.

  Chi tiết

  12 3 »