Thông tin tổng quan dự án

Dự án liên quan

Long Hau GMP
PANASONIC Phase 3 Factory
BUNGE Factory
TON DONG A Factory