Thông tin tổng quan dự án

TÂN THUẬN STORAGE V10

Chủ Đầu tư: TAN THUAN CORPORATION

Vị trí: Khu Chế Xuất Tân Thuận, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.

Diện tích: 20.000 m2.

Giá trị: 3.500.000 USD

Thời gian hoàn thành: 2021.

Dạng công trình: Nhà Kho

Dự án liên quan

Long Hau GMP
PANASONIC Phase 3 Factory
BUNGE Factory
TON DONG A Factory