Ngoài hai mảng thi công chính vừa nêu trên, công ty cũng chuyên cung cấp các vật liệu như xi măng, gạch, sắt thép, sơn các loại…vừa đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng vừa mang đến cho khách hàng giá cả tiết kiệm, hợp lý.

Dịch vụ khác

Xây dựng các công trình dân dụng
Xây dựng các công trình công nghiệp