Công ty cũng đã tham gia các công trình dân dụng như: Trường học Sao Việt, Nhà trưng bày ô tô City Ford, nhà mẫu Riviera Point.

Dịch vụ khác

Mua bán vật liệu xây dựng
Xây dựng các công trình công nghiệp