Xây dựng các công trình nhà xưởng có chất lượng cao đến từ các chủ đầu tư nước ngoài được khách hàng hài lòng:

Công trình BUNGE, LIXIL, DSM, NITORI, NIPPON..

Dịch vụ khác

Mua bán vật liệu xây dựng
Xây dựng các công trình dân dụng